شرکت زاویه دارویی طب آریانا با دارا بودن گواهی GMP، تجهیزات و ماشین آلات به روز، آماده همکاری با شرکت های دارویی که قصدتولید دارو دارند میباشد

همانطور  که میدانید در کشور شرکت های محدودی هستند که از گواهی GMP، برخوردار  باشند و یکی از همین شرکت های محدود، شرکت زاویه دارویی طب آریانا میباشد.

تولید قراردادی دارو  تولید قراردادی مکملتولید قراردادی پودر های مکملتولید قراردادی قرص تولید قراردادیشربت تولید قراردادی کپسولتولید قراردادی ق