درباره مابیانیه ماموریت

شرکت بر آن است با به کارگماری سرمایه های انسانی متخصص ، کارآزموده و مجرب در جهت تامین نیازهای دارویی کشور در بالاترین سطح کیفی و متناسب با هدف و ماهیت سازمان منطبق با استانداردهای  بین المللی و ملی ، گام بردارد و نام شرکت زاویه دارویی طب آریانا را بعنوان یکی از قابل ستایش ترین و پربانگ ترین شرکت ها از نظرGMP، تولید داروهای جدید بر اساس علم و تکنولوژی نوین ، تولید قراردادی و تحت لیســانس نهادینه سازد.

چشم انداز ها و ارزش ها

شرکت داروسازی زاویه دارویی طب آریانا در  نظر دارد به عنوان یکی از قوی ترین شرکت های تولید کننده دارو و مکمل با  برخورداری از تکنولوژی و فناوری های روز تولید، فعالیت دارویی خود را در  زمینه تولید انواع گوناگون داروها گسترش داده و تاثیر به سزایی در سلامت و  بهداشت جامعه ایفا نماید.  

  1. لزوم و تعهد استانداردهای بین المللی و ملی جهت ارتقاء کیفیت محصولات و افزایش بهره وری 
  2. تعالی سازمان و بهبود مستمر با تمرکز بر ریسک ها و فرصت ها 
  3. افزایش نوع و میزان تولید و ارائه به موقع محصولات مطابق با نیاز بازار دارویی کشور  
  4. سیستم مدیریت نوین در توسعه پایدار و اثربخشی سازمانی 
  5. همکاری، مشارکت و افزایش سطح دانش، مهارت و فرهنگ سازمانی سرمایه های انسانی شرکت از طریق آموزش  
  6. داشتن محیطی سبز برای نسل آینده