چشم انداز و ارزش ها

شرکت داروسازی زاویه دارویی طب آریانا در نظر دارد به عنوان یکی از قوی ترین شرکت های تولید کننده دارو و مکمل با برخورداری از تکنولوژی و فناوری های روز تولید، فعالیت دارویی خود را در زمینه تولید انواع گوناگون داروها گسترش داده و تاثیر به سزایی در سلامت و بهداشت جامعه ایفا نماید.  

  1. لزوم و تعهد استانداردهای بی نالمللی و ملی جهت ارتقاء کیفیت محصولات و افزایش بهره وری 
  2. تعالی سازمان و بهبود مستمر با تمرکز بر ریسک ها و فرصت ها 
  3. افزایش نوع و میزان تولید و ارائه به موقع محصولات مطابق با نیاز بازار دارویی کشور  
  4. سیستم مدیریت نوین در توسعه پایدار و اثربخشی سازمانی 
  5. همکاری، مشارکت و افزایش سطح دانش، مهارت و فرهنگ سازمانی سرمایه های انسانی شرکت از طریق آموزش  
  6. داشتن محیطی سبز برای نسل آینده