آزمایشگاه فیزیک و شیمی

اولین و مهمترین وظیفه تولید کنندگان دارویی اطمینان از اثربخشی محصولات می باشد و این امر تنها در گرو روش های کنترل کیفیت جدی و مستمر می باشد .واحد کنترل کیفیت شرکت داروسازی زاویه دارویی طب آریانا با مدیریت کارآزموده و پشتیانی پرسنل مجرب خود و با استفاده از دستگاه های مدرن مطابق آخرین دستورالعمل های کنترل کیفی FDA و استاندارد های بین المللی، نسبت به ارزیابی کیفی محصولات ساخته شده اهتمام کامل دارد.

 آزمایشگاه های این واحد مجهز به دستگاه های HPLC، GC، TOC، Particle Counter، NIR، FTIR و Spectrophotometer  می باشد و با استفاده از این تجهیزات پیشرفته در زمینه کنترل های مواد اولیه، اقلام بسته بندی، مطالعات پایداری، PMQC  و کنترل کیفیت آب های مصرفی کارخانه فعالیت می کند.