تولید قراردادی

شرکت زاویه دارویی طب آریانا با دارا بودن گواهی GMP، تجهیزات و ماشین آلات به روز، آماده همکاری با شرکت های دارویی که قصدتولید دارو دارند میباشد

همانطور که میدانید در کشور شرکت های محدودی هستند که از گواهی GMP، برخوردار باشند و یکی از همین شرکت های محدود، شرکت زاویه دارویی طب آریانا میباشد.

تولید قراردادی دارو  تولید قراردادی مکمل تولید قراردادی پودر های مکمل تولید قراردادی قرص تولید قراردادی شربت تولید قراردادی کپسول تولید قراردادی قطره